Z rozwiązań opartych na OZE korzysta obecnie wiele podmiotów – zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa. Ogromne korzyści mogą czerpać z nich szczególnie takie działy gospodarki jak rolnictwo. Fotowoltaika to jedna z najbardziej popularnych metod wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Pozwala ona na znaczne zredukowanie kosztów utrzymania gospodarstwa, poprzez zmniejszenie rachunków za prąd. Wytwarzanie prądu za pomocą paneli fotowoltaicznych, to także w pełni ekologiczna metoda, która pozwala na zrównoważony rozwój produkcji rolnej, bez negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Wszystkie te zalety dostrzegł Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który opracował program dofinansowań dla rolników o nazwie Agroenergia.

Czym jest program Agroenergia?

Agroenergia to program realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego celem jest kompleksowe wsparcie rolników korzystających w swoich gospodarstwach z rozwiązań opartych na odnawialnych źródłach energii. Dzięki nim można również wypracować pewnego rodzaju balans między ekonomią a ekologią, który z pewnością przyniesie wiele korzyści.

fotowoltaika dla rolnika

Panele fotowoltaiczne, przeznaczone do użytku przez rolników, pozwalają na duże oszczędności. Zajmujemy się głównie montażem instalacji fotowoltaicznych na Dolnym Śląsku.

Program ten podzielony jest na dwie części. 1 października 2021 roku wystartował nabór wniosków do pierwszej części programu, która wdrażana jest przez wojewódzkie fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze środków udzielonych przez NFOŚiGW. Dotyczy ona dofinansowania mikroinstalacji wiatrowych i fotowoltaicznych, a także pomp ciepła o mocy pomiędzy 10 kW a 50 kW. Oprócz tego dotacje obejmują również instalacje hybrydowe i magazyny energii elektrycznej.

Realizacją drugiej części programu Agroenergia zajmuje się bezpośrednio Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotyczy ona dofinansowania biogazowni rolniczych wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego o mocy nieprzekraczającej 500 kW, a także małych elektrowni wodnych z towarzyszącymi im magazynami energii, o mocy do 500 kW.

Na jakie dofinansowanie można liczyć korzystając z programu Agroenergia?

W ramach programu Agroenergia można uzyskać dofinansowanie w dwóch różnych formach. Może to być bezzwrotna dotacja, ale także niskooprocentowane pożyczki (preferencyjne lub na warunkach rynkowych). W pierwszej części programu dotacje mogą sięgać 20% kosztów kwalifikowanych w przypadku instalacji o mocy od 10 kW do 30 kW oraz 13% kosztów kwalifikowanych w przypadku instalacji o mocy od 30 kW do 50 kW. Dla instalacji hybrydowych, np. fotowoltaika i pompa ciepła, dofinansowanie oblicza się na podstawie mocy każdego urządzenia osobno i przewiduje się dodatek w wysokości 10 000 zł. W przypadku towarzyszących instalacji magazynów energii można ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 20% kosztów kwalifikowanych, przy czym koszty nie mogą wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii.

W przypadku drugiej części programu pożyczka może sięgnąć do 100% kosztów kwalifikowanych, a dotacje do 50%. W zależności od mocy instalacji można liczyć na nie więcej niż 1 800 000 zł (instalacje do 150 kW), 2 200 000 zł (instalacje 150 kW do 300 kW) i 2 500 000 zł (instalacje 300 kW do 500 kW).

Warunki programu Agroenergia

Aby móc uzyskać dofinansowanie, należy spełnić kilka ważnych warunków:

  • nie można rozpocząć inwestycji przed przystąpieniem do programu,
  • należy użytkować dofinansowaną instalację przez minimum 3 lata od dnia zakończenia inwestycji,
  • nie można jednocześnie korzystać z innych dofinansowań,
  • dotacje i pożyczki obejmują jedynie inwestorów, którzy planują montaż nowej instalacji, a nie tych, którzy chcą rozbudować lub zmodernizować już istniejącą.

Kto może ubiegać się po dotacje z programu Agroenergia?

Pomoc finansowa oferowana w ramach programu Agroenergia skierowana jest do osób fizycznych, właścicieli lub dzierżawców nieruchomości rolnych, którzy posiadają użytki rolne o łącznej powierzchni między 1 ha a 300 ha i przynajmniej przez rok przed złożeniem wniosku prowadzą osobiście gospodarstwo rolne. Oprócz tego o dofinansowanie z programu Agroenergia mogą ubiegać się także osoby prawne na tych samych warunkach, co osoby fizyczne, czyli mogą to być właściciele lub dzierżawcy nieruchomości rolnych o powierzchni od 1 ha do 300 ha, którzy co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadzą działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolnych. 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń: +48 71 307 04 09