Fotowoltaika to bardzo bezpieczna technologia, lecz pomimo tego nadal pojawiają się nieuzasadnione obawy dotyczące bezpieczeństwa instalacji fotowoltaicznych.

Przez ostatnie kilka dziesięcioleci fotowoltaika sprawdza się jako zrównoważona, elastyczna i skuteczna technologia wytwarzania energii. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez BRE National Solar Centre, niezależny instytut badawczy z Wielkiej Brytanii – prawidłowo zaprojektowana oraz eksploatowana instalacja nie stwarza zwiększonego ryzyka powstania pożaru w budynku tak jak mogą mówić o tym plotki.

Badanie BRE wykryło mniej niż 60 incydentów pożarowych na rynku około 1 miliona systemów zainstalowanych w ciągu ostatnich siedmiu lat. Z czego tylko 42 przypadki stwierdzono jako spowodowane przez system PV. Tylko 17 z nich oznaczono jako „poważne pożary”, które rozprzestrzeniły się poza źródło.

Najważniejszym wnioskiem różnych badań prowadzonych w Europie jest to, że przy prawidłowej instalacji systemy PV są jak najbardziej bezpieczne. Dlatego tak ważne jest stosowanie norm, standardów i przepisów, które zawierają wytyczne dotyczące poprawnego projektu i instalacji.