Instalacje fotowoltaiczne cieszą się w ostatnich latach dużą popularnością, która stale rośnie. Rozwiązania tego typu są bardzo często wybierane przez inwestorów zarówno z powodów ekologicznych, jak i przez wysoką opłacalność – fotowoltaika pozwala uniezależnić się od dostawcy energii elektrycznej i tym samym oszczędzać pieniądze. Panele fotowoltaiczne to także świetny sposób na podniesienie wartości nieruchomości. Montaż instalacji i jej uruchomienie to obecnie bardzo szybki proces, którym zajmują się profesjonalni instalatorzy. Jak przebiega cały proces – od projektu aż po montaż i uruchomienie instalacji?

Krok 1: Wybór firmy zajmującej się instalacją fotowoltaiki

Wraz ze wzrostem popularności fotowoltaiki, wzrosła także liczba firm, które świadczą usługi w tym zakresie. Dlatego obecnie wybór odpowiedniego wykonawcy może być bardzo trudny. Warto prześledzić jakie firmy działają w naszym regionie oraz zapoznać się z opiniami klientów. Dobra firma instalująca systemy fotowoltaiczne świadczy kompleksową usługę – od analizy potrzeb klienta, aż po wykonanie projektu, montaż i obsługę serwisową. Instalatorzy powinni być wykwalifikowanymi specjalistami, posiadać wymagane doświadczenie oraz uprawnienia do wykonywania tego typu instalacji elektrycznych. Na początku przeprowadzany jest audyt, który pozwala określić potrzeby klienta oraz to, jakiej instalacji potrzebuje w celu ich zaspokojenia. Warto także sprawdzić jakie formy finansowania umożliwia dana firma i czy jest możliwa pomoc przy uzyskaniu korzystnego kredytu. Ekspert PV współpracuje m.in. z bankiem Santander i zapewnia pomoc w uzyskaniu finansowania. 

Krok 2: Projektowanie instalacji

Ważnym krokiem jest wykonanie projektu przez wykonawcę. Projektowaniem instalacji fotowoltaicznej zajmuje się wykwalifikowany pracownik firmy, który posiada wymagane umiejętności, doświadczenie oraz uprawnienia do wykonywania tego typu projektów. Projekt instalacji fotowoltaicznej tworzony jest na podstawie informacji zebranych podczas audytu. 

Krok 2: Umowa instalacyjna

Po podjęciu decyzji o zainstalowaniu systemu solarnego, konieczne jest podpisanie umowy instalacyjnej. Powinny znaleźć się w niej takie informacje jak: moc całej instalacji fotowoltaicznej, która została określona w czasie audytu; spis wszystkich elementów konstrukcyjnych przyszłej instalacji fotowoltaicznej; informacje dotyczące obowiązków oraz odpowiedzialności stron; informacje na temat warunków gwarancji, kosztów, terminu realizacji zlecenia oraz wszelkiego rodzaju niezbędne załączniki.

Krok 4: Montaż instalacji fotowoltaicznej

Kolejnym krokiem jest montaż instalacji fotowoltaicznej, który wykonywany jest przez wykwalifikowanych pracowników posiadających odpowiednie umiejętności oraz certyfikaty pozwalające na montaż tego typu instalacji. Wówczas można mieć pewność, że system będzie działał w pełni sprawnie i będzie bezpieczny. Sam montaż jest dość szybki i polega na instalacji paneli fotowoltaicznych na dachu lub na specjalnej konstrukcji na ziemi, montażu falownika, a następnie finalnym podłączeniu całej instalacji do sieci domowej. 

realizacja panele solarne

Realizacja Ekspert PV – panele fotowoltaiczne zamontowane na dachu domu klienta ze Smolca.

Krok 5: Uruchomienie instalacji, konfiguracja oraz szkolenie z użytkowania

Po uruchomieniu instalacji bardzo ważne jest jej skonfigurowanie, aby działała w optymalny sposób. Należy też skontaktować się z dostawcą energii w celu podłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej. Montowany jest licznik dwukierunkowy, który umożliwia pobieranie energii elektrycznej z sieci energetycznej, ale także wysyłanie nadwyżki wyprodukowanej energii przez instalację fotowoltaiczną do sieci zewnętrznej. W ten sposób osoba posiadająca instalację fotowoltaiczną staje się prosumentem, czyli osobą, która wytwarza prąd z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby, a jego nadwyżkę wysyła do sieci energetycznej

Istotne jest także przeprowadzenie krótkiego szkolenia z zakresu obsługi instalacji fotowoltaicznej. Firmy zajmujące się montażem fotowoltaiki pomagają również w wypełnieniu niezbędnych wniosków potrzebnych do otrzymania dofinansowania z programów państwowych, które należy złożyć po montażu instalacji fotowoltaicznej. Wykonawca instalacji powinien także świadczyć usługi serwisowe po montażu – w przypadku, gdy instalacja tego wymaga. Ich zakres powinien być uwzględniony w umowie zawartej między inwestorem, a firmą instalującą system solarny.

Zapraszamy do kontaktu:  +48 71 307 04 09