W Polsce działa wiele programów, które oferują dofinansowania rozwiązań opartych na odnawialnych źródłach energii. Jednym z takich programów jest „Mój Prąd”, który zapewnia finansowanie instalacji fotowoltaicznej, dzięki czemu taka inwestycja jest zdecydowanie mniej kosztowna i tym samym dostępna dla szerszego grona osób. 

Czym jest program „Mój Prąd” i do kogo jest skierowany?

Program priorytetowy „Mój Prąd” dedykowany jest wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a dokładniej wspiera on finansowo mikroinstalację fotowoltaiczne. Głównym celem tego programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych, montowanych na terenie całej Polski. Obecnie w 2021 roku jest to już trzecia odsłona tego programu, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród osób, które zdecydowany się na inwestycję w fotowoltaikę. Program ten w znacznym stopniu przyczynił się również do zachęcenia społeczeństwa do inwestowania w odnawialne źródła energii. 

Program „Mój Prąd” skierowany jest do osób fizycznych, które posiadają swoją własną mikroinstalację fotowoltaiczną, której moc wynosi 2 – 10 kW. Dofinansowanie w formie dotacji obejmuje do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji fotowoltaicznej wchodzącej w skład przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 5000 zł na jedno przedsięwzięcie.

Korzystanie z programu „Mój Prąd” jest możliwe jedynie w przypadku, gdy dana mikroinstalacja fotowoltaiczna nie jest równocześnie finansowana z innego programu wsparcia. O dotację z programu „Mój Prąd” mogą się ubiegać osoby fizyczne, których mikroinstalacja fotowoltaiczna została zamontowana, podłączona do sieci dystrybucyjnej i posiadają one zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wyprodukowanej przy pomocy mikroinstalacji fotowoltaicznej. 

Instalacje fotowoltaiczne Kluczbork

Przykładem mikroinstalacji fotowoltaicznych są nasze realizacje montażu paneli fotowoltaicznych w Kluczborku

Co należy zrobić, aby otrzymać finansowanie z programu „Mój Prąd”?

Aby otrzymać finansowanie z programu „Mój Prąd” należy posiadać zamontowaną, podłączoną i działającą mikroinstalację fotowoltaiczną, z której produkowaną energię wykorzystuje się na własny użytek, a następnie złożyć wniosek online o dofinansowanie. Do złożenia wniosku online niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego albo e-dowodu. Należy posiadać także wszelkie niezbędne dokumenty w formie elektronicznej, takie jak:

 • kopię faktury za dostawę i montaż instalacji,
 • oświadczenie o zgodności beneficjenta z programem priorytetowym,
 • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano,
 • faktura lub dowód zapłaty, potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy,
 • dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie,
 • oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych dla wnioskodawców programu priorytetowego „Mój Prąd” (RODO)
 • informacje o załącznikach (podać liczbę złożonych załączników do wniosku)

Oprócz tego we wniosku należy także podać dane wnioskodawcy oraz informacje na temat instalacji fotowoltaicznej.

Jak prawidłowo wypełnić wniosek „Mój Prąd”?

Wniosek o dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznej z programu „Mój Prąd” można złożyć online na stronie mojprad.gov.pl. Przed złożeniem wniosku należy przygotować wszystkie niezbędne dokumenty w formie elektronicznej. Wypełnienie wniosku nie jest zbyt skomplikowane i wystarczy wykonać następujące kroki:

  1. Na stronie mojprad.gov.pl kliknąć przycisk „Złóż wniosek”, który przenosi na portal, za pomocą którego można wypełnić i złożyć wniosek.
  2. Następnie należy się zalogować, można to zrobić za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu.
  3. Wypełniając wniosek, należy upewnić się, że wszystkie podane dane osobowe, a także informacje na temat naszej instalacji fotowoltaicznej są prawidłowe.
  4. W załączniku należy dołączyć wszelkie niezbędne dokumenty.
  5. Kolejnym krokiem jest akceptacja wymaganych oświadczeń i potwierdzenie poprawności podanych informacji.
 • Następnie należy złożyć wniosek, podpisując go elektronicznie, przy pomocy profilu zaufanego lub e-dowodu.
 1. Potwierdzenie złożonego wniosku i wszelkie inne informacje, otrzymasz na swój e-mail.

Tak złożony wniosek zostaje przesłany do rozpatrzenia. Średni czas rozpatrywania wniosków w przypadku jego prawidłowego złożenia wynosi około 3 miesięcy, licząc od momentu złożenia wniosku do momentu otrzymania dotacji.

Potrzebujesz wsparcia w wypełnieniu wniosku „Mój Prąd”?

Zapraszamy do kontaktu:  +48 71 307 04 09