Jakie są konsekwencje niewykonania okresowych pomiarów instalacji elektrycznej? W wielu przypadkach pomiary izolacji oraz rezystancji uziemienia na etapie oddania obiektu do użytku są niestety ostatnimi jakie są wykonywane. Wiele osób nie jest świadomych, bądź po prostu zapomina o okresowych badaniach. Brak protokołu z pomiarów okresowych może stanowić podstawę do odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela. W przypadku wyrządzenia szkód jakie mogą wystąpić na skutek pożaru bądź wyładowania atmosferycznego.

Przepisy prawa wskazują na artykuł 62. Prawa budowlanego, który wyraźnie wskazuję na to że obiekt budowlany w okresie jego eksploatacji należy poddawać kontroli okresowej co najmniej raz na 5 lat.

Nasuwa się tu kilka rzeczy: co najważniejsze takie pomiary trzeba wykonywać. Druga kwestia to że instalacja powinna być wykonana w taki sposób, aby w okresie eksploatacji budynku zapewniała uzyskanie prawidłowych wyników pomiarów. Może to być problematyczne w przypadku instalacji uziemiających. Obecnie stosowane najczęściej kryterium najniższej ceny prowadzi do sytuacji, że w większości przypadków stosuje się stal ocynkowaną, która niestety jest najmniej odporna na korozję spośród materiałów stosowanych na uziemienia.