Energia elektryczna jest obecnie bardzo ważna w życiu każdego człowieka. Jej brak zostałby natychmiast zauważony, stanowiąc spore utrudnienie w codziennym funkcjonowaniu. Niestety ceny prądu stale rosną, co również wpływając na budżet domowy. Z tego względu coraz więcej osób decyduje się na inwestycję w odnawialne źródła energii. Popularnym wyborem jest instalacja fotowoltaiczna, która pozwala na produkowanie energii elektrycznej na własny użytek, znacznie obniżając rachunki. 

Status prosumenta

Prosument to osoba, która posiada instalację fotowoltaiczną i przy jej użyciu produkuje energię elektryczną na własny użytek. Może nim zostać osoba pozyskująca energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energiizarówno osoba prywatna jak i przedsiębiorca. Jedynym warunkiem jest zapewnienie, że nie stanowi to większej części jego działalności. Osoby prowadzące gospodarstwo rolne, sadownicze, rybackie, a także hodowcy, również mogą zostać prosumentami w sytuacji, gdy ich aktywność gospodarcza nie jest regulowana ustawą o swobodzie działalności gospodarczej z lipca 2004 roku. Prosumentem mogą zostać także wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie energetyczne, związki wyznaniowe, kościoły oraz jedności sektora finansów publicznych

Zapraszamy do kontaktu: +48 71 307 04 09

Oprócz dopilnowania aspektów prawnych należy także zwrócić uwagę na zasady co do założenia instalacji. Konieczne jest posiadanie mikroinstalacji fotowoltaicznej, która została zamontowana, a następnie podłączona przez wykwalifikowanego i posiadającego wszystkie niezbędne uprawnienia specjalistę. Mikroinstalacja to inaczej system produkujący energię z odnawialnych źródeł energii o maksymalnej mocy 50 kW, który podłączony jest do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie większym niż 110 kV. Ewentualnie powstała nadwyżka jest przesyłana, skąd możemy go później odebrać przy zachowaniu współczynnika odpustu wynoszącego 0,8 (dla instalacji do 10 kWp) oraz 0,7 (dla instalacji 10 kWp – 50 kWp).

Opłacalność instalacji fotowoltaicznej

Obecnie instalacja fotowoltaiczna to bardzo opłacalna metoda pozyskiwania prądu z odnawialnych źródeł energii. Znaczny wpływ mają na to stale rosnące ceny prądu, czego skutkiem jest poszukiwanie alternatywnych rozwiązań. Również rosnąca świadomość ekologiczna ma swój udział w zainteresowaniu społeczeństwa. Połączenie tych dwóch aspektów stanowi podstawę do kolejnych dotacji, proponujących dofinansowania na zakup i montaż paneli. Przykładem może być program „Mój Prąd” (więcej na jego temat dowiesz się z artykułu „Jak wypełnić wniosek „Mój Prąd”?”). Tego typu dotacje potrafią w znaczny sposób zmniejszyć koszty inwestycji, co przyczynia się do zachęcenia ludzi do inwestowania w podobne rozwiązania oraz przyspiesza znacząco czas potrzeby na zwrot kosztów inwestycji.

Dzięki fotowoltaice można zaoszczędzić sporo pieniędzy i uniezależnić się od dostawcy energii elektrycznej, a tym samym stawek za prąd, przez niego proponowanych. Dodatkowym atutem jest fakt, że posiadanie domowej elektrowni słonecznej, pozwala na produkowanie energii do własnego użytku, w sposób ekologiczny – bez szkody dla środowiska. Jest to również bardzo wydajne rozwiązanie, które zapewnia stały dostęp do prądu, a w przypadku, gdy wyprodukowane zostanie więcej energii, niż jesteśmy w stanie zużyć, jej nadmiar wysyłany jest do sieci energetycznej. 

fotowoltaika smolec panele

Przykładowa nasza realizacja montażu paneli fotowoltaicznych w Smolcu

Czas, w jakim zwrócą się koszty instalacji fotowoltaicznej, jest zależny od wielu czynników. Spory wpływ ma w tym przypadku cena energii elektrycznej. Im jest ona większa, tym szybciej zauważymy opłacalność inwestycji. Innym czynnikiem mogą być również odpowiednie dobranie mocy instalacji, miejsca jej montażu, po wcześniejszym analizie zużycia prądu. Obowiązuje tutaj zasada – im większe zapotrzebowanie, tym szybciej poniesione koszty się zwrócą. Spory wpływ ma także to czy inwestor skorzystał z programów oferujących dofinansowania, ponieważ tego typu dotacje pozwalają znacząco zmniejszyć nakłady związane z inwestycją w fotowoltaikę. Przybliżony czas potrzebny na zwrócenie się wszelkich kosztów można określić po przeprowadzeniu audytu fotowoltaicznego, jeszcze przed montażem instalacji. Czas ten określa się na podstawie zebranych danych o zużyciu energii elektrycznej w danym gospodarstwie domowym. Pod uwagę brane są wszelkie czynniki m.in.: planowany remont lub zakup dodatkowych urządzeń elektrycznych przez właściciela nieruchomości, wpływających na ewentualny wzrost rachunków za prąd.