§1
ZASADY OGÓLNE

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady w realizacji Voucherów.
  2. Właścicielem Voucherów jest Spółka Ekspert PV Sp. z o.o. ul. Starowiejska 19a, 55-080 Smolec, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu  IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000815161, NIP: 8961591176.

§2
ZASADY KORZYSTANIA

  1. Voucher może zostać zrealizowany wyłącznie w Ekspert PV Sp. z o.o.
  2. Vouchery nie łączą się.
  3. Vouchery nie łączą się z innymi promocjami.
  4. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę.
  5. Voucher musi być zrealizowany jednorazowo i w całości.
  6. Termin ważności Vouchera widnieje na Voucherze.

§3

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Nabywca i/lub Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.