Poznaliśmy nowe zasady, na jakich odbywać będzie się nabór wniosków o dotacje na domowe instalacje fotowoltaiczne, które przedstawił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Budżet przeznaczony na program mój prąd jest dość wysoki, jednak warto pospieszyć się ze składaniem wniosków. Nabór wniosków rusza od 1 lipca. 

Dokładnie tak jak miało to miejsce w poprzednich edycjach programu, o dotacje może ubiegać się osoba fizyczna i wyłącznie na montaż instalacji fotowoltaicznej której moc zawiera się w przedziale od 2 kW do 10 kW. Dotyczy do domów jednorodzinnych.

Dofinansowanie nie obejmuje rozbudowy już istniejących instalacji fotowoltaicznych.

panele na dachu smolec

Maksymalna wartość dotacji to 3000 zł.

Jak podaje Narodowy Fundusz, maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć 3000 zł a jednocześnie nie może stanowić więcej niż 50% kosztów całej inwestycji. To znacznie mniej niż oferowana dotacja w poprzednich edycjach programu. Tam maksymalne dofinansowanie mogło sięgnąć 5000 zł. Ten stan rzeczy sprawia,, że instalacje paneli fotowoltaicznych zwrócą się nieco później, czyli po około 6 – 8 latach.

Budżet jaki jest przeznaczony na trzecią edycję programu mój prąd, to kwota 534 mln zł. Biorąc pod uwagę fakt iż jednostkowa dotacja to koszt 3000 zł, całego budżetu powinno wystarczyć dla około 178000 inwestorów.

W tym programie również instalację fotowoltaiczną będzie można odliczyć od podatku.

Dokładnie tak jak było to w poprzednich edycjach, dotacja nie jest objęta podatkiem PIT. Dodatkowo kwota która nie będzie wsparta z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, będzie podlegała uldze podatkowej termoizolacyjnej.

W jaki sposób otrzymać dofinansowanie?

Aby zgłosić się do programu mój prąd, należy wcześniej zakupić i zainstalować całą instalację fotowoltaiczną oraz dwukierunkowy licznik prądu. Następnie należy podpisać umowę z operatorem sieci elektrycznej dotyczącą przyłączenia mikroinstalacji do sieci. W kolejnym kroku składamy wniosek (wyłącznie drogą elektroniczną) przez generator wniosków o dofinansowanie. Do tego konieczne jest posiadanie profilu zaufanego lub e-dowodu.

Dokumenty konieczne do złożenia wniosku:

  • kopia faktury za dostawę i instalacje fotowoltaiki
  • dowód zapłaty i oświadczenie o dokonanej wpłacie
  • zaświadczenie operatora sieci dystrybucyjnej potwierdzające datę przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do jego sieci, wraz z numerem punktu poboru mocy.

Nie warto zwlekać z podjęciem decyzji

Kolejna edycja programu będzie trwała do 22 grudnia 2021 roku. Prawdopodobnie jednak zakończy się wcześniej, z uwagi na wyczerpanie budżetu. Podobnie jak miało to miejsce w poprzednich edycjach.

Pomimo iż dotacja jest niższa niż w poprzednich programach wnioski będą napływały w dużo większym tempie, ponieważ do tego programu zaliczają się również osoby które uruchomiły fotowoltaikę po 1.02. 2020