Instalacje fotowoltaiczne to bardzo wydajne systemy pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł energii, w tym przypadku promieniowania słonecznego. Warto jednak pamiętać, że wydajność paneli zależy w dużym stopniu od tego, w jakim miejscu zostaną zamontowane i czy będzie to wykonane zgodnie z zasadami i instrukcją producenta.

Stopień nasłonecznienia ma w tym przypadku dość duże znaczenie i ewentualne zacienienie nawet jednego panelu może doprowadzić do spadku wydajności całej instalacji. Z tego powodu tak ważne jest dokładne przeanalizowanie miejsca montażu paneli i wybranie tego najodpowiedniejszego.

Co może powodować zacienienie paneli fotowoltaicznych?

Zacienienie może być spowodowane bardzo różnymi czynnikami. Jednym z najczęstszych są rosnące drzewa lub nowo powstające budynki, które skutecznie blokują panelom dostęp do promieni słonecznych. W takim przypadku cień najczęściej rzucany jest na dolną część modułów fotowoltaicznych. Problem ten najczęściej występuje w zimie, gdy słońce nie wschodzi zbyt wysoko, przez co wszelkie wyższe budynki i drzewa zasłaniają generowane przez nie światło.

Nie jesteś pewny czy możesz zamontować panele w swoim domu? Skonsultuj się z nami: +48 71 307 04 09

Częstym problemem może być również złe umiejscowienie paneli, przez co elementy konstrukcyjne dachu, takie jak komin, szyb wentylacyjny, jaskółka i inne, mogą skutecznie zasłaniać dostęp do promieni słonecznych. Jak uniknąć tego typu sytuacji? Rozwiązanie jest bardzo proste – wystarczy jeszcze na etapie projektu instalacji odpowiednio przeanalizować nasłonecznienie danego miejsca, w którym panele mają zostać zamontowane i wybrać najodpowiedniejszą lokalizację.

Zacienienie może być również generowane przez zanieczyszczenia znajdujące się na powierzchni modułów fotowoltaicznych lub np. przez śnieg. W drugim przypadku sprawa jest dość łatwa, ponieważ panele montowane są pod takim kątem, aby śnieg szybko z nich spadał, a nawet jeśli tak się nie stanie, zostanie on roztopiony przez panele, które podczas pracy lekko się nagrzewają. 

Jaki wpływ na pracę instalacji fotowoltaicznej ma zacienienie paneli?

Zacienienie nawet niewielkiej części panelu fotowoltaicznego może skutkować spadkiem wydajności systemu oraz znacznym ograniczeniem przepływu pozyskiwanej energii do naszej domowej instalacji. Dzieje się tak z powodu, że ogniwa, z których zbudowane są panele fotowoltaiczne, połączone są w zestawy zależnych od siebie modułów. W przypadku, gdy jedno ogniwo nie dostanie wymaganej ilości światła słonecznego, jego wydajność spadnie, co spowoduje również spadek wydajności innych ogniw, które od tego momentu będą pracowały z mocą równą osłabionemu modułowi. Ogniwa zacienione działają w tym przypadku jak oporniki, skutecznie blokując przepływ prądu przez pozostałe moduły, co dodatkowo generuje nienaturalny wzrost temperatury, a to może doprowadzić do ich miejscowego przegrzewania. 

W jaki sposób można zniwelować zacienienie?

Podstawowym sposobem niwelowania zacienienia jest przeciwdziałanie już na etapie projektu. Specjalista przeprowadzający audyt fotowoltaiczny powinien wziąć pod uwagę ten czynnik i wyznaczyć miejsce oraz zaplanować rozmieszczenie paneli w taki sposób, aby ryzyko zacienienia przez budynki, drzewa, elementy konstrukcyjne dachu i inne przeszkody było jak najniższe. Bardzo ważne jest również to, aby podczas analizy wziąć pod uwagę również zmiany wysokości słońca na niebie w różnych porach roku. Analiza ta nie jest łatwa i właśnie dlatego skorzystanie z profesjonalnego audytu fotowoltaicznego jest tak ważne.

W sytuacji, gdy nie da się uniknąć częściowego zacienienia paneli fotowoltaicznych, bardzo ważne jest ich odpowiednie połączenie. Panele o podobnym stopniu nasłonecznienia łączy się razem. Dzięki temu zacienienie części z nich nie będzie prowadziło do spadku wydajności paneli dobrze oświetlonych przez słońce. Aby tego dokonać, stosuje się nie tylko połączenie szeregowe, ale także równoległe oraz mieszane. W sytuacji, gdy zacienienie panelu nie przekracza 10 % całkowitej powierzchni instalacji, skutecznym rozwiązaniem problemu są diody bocznikujące (bypass). Nowoczesne moduły wyposażone są w tego typu elementy i dzięki temu panel podzielony jest na kilka niezależnych modułów, co sprawia, że prąd może przepływać z pominięciem ogniwa, które jest zacienione. Jeśli myślisz o fotowoltaice na Dolnym Śląsku, zapraszamy do kontaktu – zaproponujemy Ci najkorzystniejsze rozwiązanie.